Home Serveis Gestions d’Obres i Projectes Reformes Reformes vivendes i locals, Cèl·lules d’Habitibilitat

Reformes vivendes i locals, Cèl·lules d’Habitibilitat

En ocasions es aconsellable la realització de reformes en vivendes i locals, ja siguin aquestes complertes o parcials, i el nostre despatx s’encarrega d’analitzar si procedeix la millor de les opcions, buscant si així ho desitgen pressupostos de diversos industrials per que puguin lliurement triar quin dels oferents els hi es més favorable, i posteriorment efectuar el seu control i seguiment.

Els hi recordem que avui per normativa vigent, s’obliga a la tinència de la cèdula d’habitabilitat en vigor en totes les vivendes, essent especialment necessari en el moment de realitzar alguna transmissió, o qualsevol gestió davant companyies de subministraments. El nostre despatx li ofereix la possibilitat de obtindre la cèdula en cas de que no disposi de la mateixa, o be aquesta hagi caducat.

Politica de privacitat