Home Serveis Serveis Immobiliaris Administació Comunitats de Propietaris

Administació Comunitats de Propietaris

• Creiem ens diferenciem en el tracte proper, cordial i personalitzat amb els nostres clients, això facilita un seguiment directe dels assumptes i possibles necessitats de la comunitat.

• Ens ocupem des de la constitució de la comunitat, es a dir, obtenció del C.I.F., legalització llibre d’actes, altes de subministraments, llum, aigua, gas, contractació pòlissa d’assegurances, base de dades de propietaris, contractació proveïdors o industrials, així com empreses de manteniment.

• Preparem el pressupost anual, segons els coeficients legals dels propietaris, efectuem les anotacions comptables de les despeses d’acord amb la distribució acordada por la comunitat.

• Gestionem la confecció dels rebuts comunitaris, quotes ordinàries i extraordinàries.

• Al disposar d’un departament de comptabilitat específic els hi podem presentar els comptes comunitaris, així com possibles avançaments econòmics que pugui demanar la junta a dates concretes amb la màxima promptitud.

• Seguiment dels possibles impagaments i morositat, iniciant les tramitacions necessàries per a la seva reclamació judicial, amb trasllat als professionals del dret que es precisin.

• Confeccionem les nòmines i bolletins de cotització de la seguretat social dels empleats de les finques urbanes, conserges, porters o empleats servei de neteja.

• Efectuem reunions periòdiques amb els membres de la junta per a orientar la convocatòria segon les necessitats del moment.

• Disposem de col•laboradores de tota especialització, arquitectes, aparelladors, enginyers per a realitzin els estudis o projectes necessaris abans d’efectuar les possibles obres o rehabilitacions necessàries, així com empreses constructores qualificades, paletes, fontaners i lampistes,

• Tenim un programa específic per al seguiment i control de les possibles incidències.

• Informem de les diferents normatives que afecten a la seva comunitat, inspeccions obligatòries.

Politica de privacitat