Home Serveis Serveis Immobiliaris Gestió de Lloguers

Gestió de Lloguers

• Des de 1988, un altre de les nostres especialitats es la propietat vertical o sigui la gestió dels lloguers, essent administradors col•legiats, i constant en el registre d’agents immobiliaris creat per la generalitat de Catalunya, el que sense cap dubte ofereix una garantía afegida, un cop contacta amb nosaltres ens desplacem a la seva propietat sense cap cost per a vostè, li efectuem valoració de la possible renda de lloguer, així com si s’escau la necessitat d’actualitzar o rehabilitar la mateixa, tot sense cost inicial per a vostè.

• Com que el nostre despatx està proper a la plaça Espanya, les nostres zones preferents d’actuació son els districtes de sants, les corts, i poble sec.

• Des del moment en que ens passa el seu encàrrec de gestió del lloguer, realitzem un petit dossier fotogràfic, efectuant les altes en diversos portals immobiliaris especialment en la borsa de lloguers de Barcelona (col•legi oficial administradores) i API.CAT (col•legi oficial agents de la propietat Inmobiliaria), efectuem les visites donant als possibles clients/llogaters tota classe d’informació de l’habitatge, local u oficina, així com les despeses de contractació, si la resposta es favorable efectuem un seguiment de la possible informació rebuda, en ocasions suggerim garanties afegides i finalment els hi passem a vostès les dades obtingudes que ens son facilitades per a que prenguin la decisió de contractació si s’escau.

• Li oferim la possibilitat de contractar una assegurança per a la cobertura de possibles impagats de renda, o si fos necessari de danys en el immoble.

• Passem el contracte de lloguer per al seu registre e inscripció oficial amb totes les garanties.

• Si desitja que li administrem la seva propietat/s entre les nostres funcions està el controlar els increments oficials de renda, així com el venciment previst del contracte, paguem directament incloent en la seva liquidació les despeses de la comunitat o qualsevol altre que ens delegui.

• Tramitem les possibles incidències que puguin sorgir, informant-los puntualment per a que prenguin la decisió que estimen més encertada.

• Amb periodicitat mensual els hi abonem les rendes de lloguer del seu immoble/s, efectuant liquidació amb tota la informació necessària.

• En el nostre despatx col•laboren dos advocats especialistes en temes immobiliaris, per tant si això fos precís els oferírem també servei d’assessoria jurídica o qualsevol tràmit judicial per la resolució del contracte, reclamació de deutes, etc.

Politica de privacitat